WDC
 

Stichting Water Development Consult

 
 
 
 
 
Leeg tekstblok

Water Development Consult

Waterzuivering Tansen

 

Stichting WDC is in 2018 opgericht om de financiering van projecten in derdewereldlanden te helpen ondersteunen, als hiervoor lokaal onvoldoende fondsen beschikbaar zijn.

Het is allemaal begonnen toen het United Mission Hospital in Tansen advies vroeg bij het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Onderdeel hiervan was de bouw van een watertank, voor de opvang van regenwater. Deze is in 2016 gerealiseerd. Vervolgens kwam de vraag van het ziekenhuis om te kijken naar de mogelijkheden voor de aanleg van een riolerings- en waterzuiveringssysteem. Hiervoor heeft de Stichting inmiddels een plan gemaakt.

Stichting WDC is, naast het actief meedenken wat betreft het ontwerp van projectplannen, opgericht om actief fondsen te kunnen werven voor de projecten waaraan zij werken. Het gaat hierbij om projecten waarbij lokaal onvoldoende financiële middelen of niet de juiste contacten beschikbaar zijn.

In de tussentijd zijn bij WDC twee nieuwe verzoeken om advies binnengekomen van gezondheidsinstellingen in Nepal. Ook bij deze projecten gaat het om waterzuivering.

 
 

Momenteel is Stichting Water Development Consult bezig met een (riool)waterzuiveringsproject voor het United Mission Hospital in Tansen, Nepal. Het afvalwater van het ziekenhuis en het nabijgelegen dorpje Bhusaldada wordt nu nog ongezuiverd, via een natuurlijke geul afgevoerd. Het water komt vervolgens bij de huizen en velden onderaan de berg terecht.

Vooral tijdens de moesson vervuilt dit afvalwater het (schone) regenwater. Dit water wordt onder anderen gebruikt voor de bevloeiing van rijstvelden. Hierdoor wordt de gezondheid van omwonenden direct negatief beïnvloed. Het ziekenhuis wil hier heel graag verandering in brengen. Inmiddels is er een ontwerp met begroting gemaakt voor een waterzuiveringsinstallatie.

Aangezien het ziekenhuis onvoldoende middelen heeft om dit project te financieren, staat stichting WDC het ziekenhuis bij om voor dit project fondsen te werven.

Voor meer informatie over het United Mission Hospital in Tansen gaat u naar www.tansenhospital.org.np.

For information in English and a video about the project please visit: http://tansenhospitalwaterproject.com/

Watertank project

 

Tussen 2013-2016 is er een watertank bij het ziekenhuis in Tansen gebouwd. Deze tank wordt gebruikt om in de moesson regenwater op te vangen, zodat er tijdens de droge periodes voldoende water beschikbaar is voor gebruik in het ziekenhuis. De watertank heeft een capaciteit van ca. 1 miljoen liter en is met technische assistentie uit Nederland gebouwd. Nu is er het hele jaar voldoende drinkwater beschikbaar.

Tijdens de bouw van de watertank heeft het ziekenhuis laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor de aanleg van een riolering en een systeem voor het zuiveren van afvalwater. De bouw van een riolering en waterzuiveringsinstallatie zal een groot verschil maken in de leefomstandigheden van de lokale bevolking.


Tijdens de bouw van de watertank

United Mission Hospital Tansen

Openingsceremonie watertank

Doneren

Bankoverschrijving

 

Om onze projecten te kunnen realiseren, zijn wij afhankelijk van giften.

Doneren kan via:

Bankrekeningnummer

NL29 ABNA 0826 4080 28

t.n.v. Stichting Water Development Consult, Oudewater

 
 

Wilt u weten of uw donatie in goede orde is ontvangen? Laat dan hiernaast uw emailadres achter.

 

Online doneren

 
 
QR code

Doneren via de QR code

 
 

Velden met een * zijn verplicht

 

ANBI Status

 

Stichting Water Development Consult is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift voor het werk van Stichting WDC is daarmee geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 
 
 

Media

Ik zou wel eens willen weten

Water Development Consult was te gast bij het RTL4 programma 'Ik zou wel eens willen weten'. De aflevering kunt u hier terug kijken.

 

Nature calls

Een artikel uit de Nepali Times over afvalwater in Nepal (vertaald uit het Engels). Het water van riolen, huishoudens, ziekenhuizen etc. komt ongezuiverd in de natuur terecht. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de volksgezondheid.

 

Nepal

Nepal is een van de armste landen ter wereld. Hier vindt u meer informatie over dit land in Azië.

 
 

Schoon water

Wat is het belang van zuiver afvalwater? De aanleg van een riolering en het zorgen voor schoon afvalwater heeft voor de Nederlandse volksgezondheid een groot verschil gemaakt. Lees daar in dit artikel meer over.

 

In beeld

Zicht over Tansen

Lokale bevolking

Zicht op de Himalaya

Vrouwen op een hangbrug

Straatbeeld Tansen

Binnenin de watertank van het ziekenhuis

Nepalese vrouw

Meisjes onderweg naar school

Openbare wasplaats

De geul waardoor afvalwater nu wordt afgevoerd.

Een schaapherder met zijn schapen

Contact

Contact

Vragen?