WDC
 

Stichting Water Development Consult

 
 
 
 
 
Leeg tekstblok

Water Development Consult

Waterzuivering Tansen

 

Stichting WDC is in 2018 opgericht om de financiering van projecten in derdewereldlanden te helpen ondersteunen, als hiervoor lokaal onvoldoende fondsen beschikbaar zijn.

Het is allemaal begonnen toen het United Mission Hospital in Tansen advies vroeg bij het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen. Onderdeel hiervan was de bouw van een watertank, voor de opvang van regenwater. Deze is in 2016 gerealiseerd. Vervolgens kwam de vraag van het ziekenhuis om te kijken naar de mogelijkheden voor de aanleg van een riolerings- en waterzuiveringssysteem. Hiervoor heeft de Stichting inmiddels een plan gemaakt.

Stichting WDC is, naast het actief meedenken wat betreft het ontwerp van projectplannen, opgericht om actief fondsen te kunnen werven voor de projecten waaraan zij werken. Het gaat hierbij om projecten waarbij lokaal onvoldoende financiële middelen of niet de juiste contacten beschikbaar zijn.

In de tussentijd zijn bij WDC twee nieuwe verzoeken om advies binnengekomen van gezondheidsinstellingen in Nepal. Ook bij deze projecten gaat het om waterzuivering.

 
 

Momenteel is Stichting Water Development Consult bezig met een (riool)waterzuiveringsproject voor het United Mission Hospital in Tansen, Nepal. Het afvalwater van het ziekenhuis en het nabijgelegen dorpje Bhusaldada wordt nu nog ongezuiverd, via een natuurlijke geul afgevoerd. Het water komt vervolgens bij de huizen en velden onderaan de berg terecht.

Vooral tijdens de moesson vervuilt dit afvalwater het (schone) regenwater. Dit water wordt onder anderen gebruikt voor de bevloeiing van rijstvelden. Hierdoor wordt de gezondheid van omwonenden direct negatief beïnvloed. Het ziekenhuis wil hier heel graag verandering in brengen. Inmiddels is er een ontwerp met begroting gemaakt voor een waterzuiveringsinstallatie.

Aangezien het ziekenhuis onvoldoende middelen heeft om dit project te financieren, staat stichting WDC het ziekenhuis bij om voor dit project fondsen te werven.

Voor meer informatie over het United Mission Hospital in Tansen gaat u naar www.tansenhospital.org.np.

For information in English and a video about the project please visit: http://tansenhospitalwaterproject.com/

Water Development Consult Foundation - English -

Developing Countries often lack the finances for local projects. WDC (Water Development Consult) is an organization founded in 2018 to assist with raising funds when local funds are not sufficiently available.

It all started when the United Mission Hospital in Tansen approached a Dutch water engineer to give advice on how to reach their sustainability goals.

One of these goals was to build a water reservoir for the collecting of rainwater. The building of this water tank was accomplished in 2016.

Next Tansen Hospital came with the request to look into the feasibility of developing a drainage and water purifying system. WDC has already developed a plan for such a system and has established a foundation for raising funds for this project. Neither the funds nor the network is locally available to realize this second project.

Shortly after the request from Tansen Hospital two other health related organizations requested for advice regarding water purification for their projects.

At present WDC started a project on the sewage water treatment of the United Mission Hospital in Tansen. The hospital is situated on top of a hill above many villages and fields. The hospital sewage water is now still freely flowing down the hill to the lower village of Bhusaldada and from there into the fields.

Especially during the monsoon rains this wastewater contaminates the rainwater. This rainwater is used for the irrigation of the rice fields. As a result of this contaminated rainwater the health of many villagers is in danger. The hospital would like to see this changed.

As the Hospital does not have the expertise and is unable to raise the needed funding for this project WDC has agreed to assist the Hospital in finding the finance, drawing a plan and making a cost estimation for a water purification plant.

For more information about The Hospital of United Mission to Nepal please see their website: www.tansenhospital.org.np

United Mission Hospital Tansen

Nepali local

Rioleringssysteem en afvalwaterzuivering

 

Een ziekenhuis beter maken

Neem uw lokale ziekenhuis eens in gedachten. Stel dat dat ziekenhuis ervoor zorgt dat omwonenden ziek worden omdat zij hun afvalwater niet zuiveren, maar zo de achtertuin van de buren in laten stromen. Niet opzettelijk, maar simpelweg omdat het inzicht, geld en middelen ontbreken om dit op te lossen. Zo’n scenario is toch ondenkbaar?

Tansen ziekenhuis

Toch gebeurt in veel ontwikkelingslanden precies wat hierboven wordt beschreven. Zo ook in Nepal. Nu heeft het regionale ziekenhuis van Tansen, Nepal, het initiatief genomen om dit probleem voor goed op te lossen, door de aanleg van een rioleringssysteem en een afvalwaterzuivering. Maar dit kan het ziekenhuis helaas niet alleen.

Armenfonds

Het bijzondere aan het ziekenhuis in Tansen, is dat zij werken met een armenfonds. Dit fonds zorgt ervoor dat zelfs de armste mensen in het ziekenhuis terecht kunnen, ook als zij zelf niet voor de behandeling kunnen betalen. Het fonds staat dan garant. Maar hierdoor kan het ziekenhuis geen winst genereren en zodoende is er geen geld om grootschalige projecten te bekostigen.

Stichting WDC

Het Tansen Ziekenhuis heeft daarom contact gezocht met Stichting Water Development Consult (WDC). De stichting brengt niet alleen het project in kaart en zorgt voor de uitvoer, ook zet stichting WDC zich in voor het inzamelen van fondsen, zodat het project ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

3 fasen

Het gaat om een grootschalig project. Om dit overzichtelijk te maken, is het opgesplitst in 3 fasen:

  • Fase 1: een biogas installatie: deze fase is inmiddels afgerond.
  • Fase 2: een afvalwaterzuivering voor het ziekenhuis en omliggende gebied: voor deze fase is aan de uitvoering begonnen.
  • Fase 3: een rioleringssysteem en rioolwaterzuivering op het terrein van het ziekenhuis: aan de uitvoering van deze fase wil Stichting WDC zo snel mogelijk beginnen, maar hiervoor zijn nog onvoldoende fondsen beschikbaar.
 

Het plan en de bouwtekeningen voor fase 2 en 3 zijn klaar en begin 2024 is met de bouw gestart. Voor de afronding van het project (voor bijvoorbeeld hekwerk en zonnepanelen) zijn donaties meer dan welkom. Wilt u helpen dit project succesvol af te ronden, zodat het Tansen ziekenhuis zich kan focussen op het beter maken van patiënten, in plaats van ze ziek te maken met verontreinigd afvalwater?

Meer informatie vindt u in bovenstaande beleidsplannen. Alvast hartelijk dank, ook namens het Tansen ziekenhuis!

Waterzuivering Tansen

De fundering voor de waterzuivering wordt gelegd

Waterzuivering Tansen

Bewapeningsstaal wordt met de hand gebogen...

Watertank project

 

Tussen 2013-2016 is er een watertank bij het ziekenhuis in Tansen gebouwd. Deze tank wordt gebruikt om in de moesson regenwater op te vangen, zodat er tijdens de droge periodes voldoende water beschikbaar is voor gebruik in het ziekenhuis. De watertank heeft een capaciteit van ca. 1 miljoen liter en is met technische assistentie uit Nederland gebouwd. Nu is er het hele jaar voldoende drinkwater beschikbaar.

Tijdens de bouw van de watertank heeft het ziekenhuis laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor de aanleg van een riolering en een systeem voor het zuiveren van afvalwater. De bouw van een riolering en waterzuiveringsinstallatie zal een groot verschil maken in de leefomstandigheden van de lokale bevolking.


Tijdens de bouw van de watertank

United Mission Hospital Tansen

Openingsceremonie watertank

Doneren

Bankoverschrijving

 

Om onze projecten te kunnen realiseren, zijn wij afhankelijk van giften.

Doneren kan via:

Bankrekeningnummer

NL29 ABNA 0826 4080 28

t.n.v. Stichting Water Development Consult, Oudewater

 

Wilt u weten of uw donatie in goede orde is ontvangen? Laat dan hiernaast uw emailadres achter.

 

Online doneren

 
 
QR code

Doneren via de QR code

 
 

Velden met een * zijn verplicht

 

ANBI Status

 

Stichting Water Development Consult is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift voor het werk van Stichting WDC is daarmee geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 
 
 
 
 

Media

Ik zou wel eens willen weten

Water Development Consult was te gast bij het RTL4 programma 'Ik zou wel eens willen weten'. De aflevering kunt u hier terug kijken.

 

Nature calls

Een artikel uit de Nepali Times over afvalwater in Nepal (vertaald uit het Engels). Het water van riolen, huishoudens, ziekenhuizen etc. komt ongezuiverd in de natuur terecht. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de volksgezondheid.

 

Nepal

Nepal is een van de armste landen ter wereld. Hier vindt u meer informatie over dit land in Azië.

 
 

Schoon water

Wat is het belang van zuiver afvalwater? De aanleg van een riolering en het zorgen voor schoon afvalwater heeft voor de Nederlandse volksgezondheid een groot verschil gemaakt. Lees daar in dit artikel meer over.

 

In beeld

Zicht over Tansen

Lokale bevolking

Zicht op de Himalaya

Vrouwen op een hangbrug

Waterzuivering Tansen

Hoog bezoek: de burgemeester van Tansen komt kijken

Straatbeeld Tansen

Binnenin de watertank van het ziekenhuis

Nepalese vrouw

Meisjes onderweg naar school

Waterzuivering Tansen

Plek van de waterzuivering, vanaf de weg gezien

Waterzuivering Tansen

Bewapeningsstaal wordt geleverd

Waterzuivering Tansen

Al het werk wordt met de hand gedaan

Openbare wasplaats

De geul waardoor afvalwater nu wordt afgevoerd.

Een schaapherder met zijn schapen

Waterzuivering Tansen

Ingenieurs in de dop

Contact

Contact

Vragen?